Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Múltunk

Az iskola első épülete

Az 1872-ben alapított kassai felsőipari a kezdetek kezdetén a maga nemében úttörő vállalkozás volt a Hernád völgyében, s mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében. Azóta sok változást megélt, sok nevet viselt, de az IPARImárkanév fogalommá vált és sok siker és dicsőség megalapozója lett. Nem csupán gépészeti, villamossági szakemberek készültek fel itt pályafutásukra, de büszkék lehetünk arra is, hogy írók, művészek, színészek, lelkészek és bölcsész tanárok ugyanúgy vallhatják magukat az iparista „család” tagjának. Emberség és szakértelem volt az alapító Szakkay József célkitűzése, s ez azóta hagyományt teremtett. 1920 után Csehszlovákia, majd Szlovákia kebelén fontos küldetése volt, hogy a tanulók itt anyanyelvükön, magyarul tanulhassanak, s olyan tudást szereztek, hogy nemcsak szlovák nyelven, hanem akár angolul vagy németül is érvényesülni tudnak. A kilencvenes években közgazdasági szakkal és egy okleves specialista képesítést adó felsőfokú szakképzéssel bővült az oktatás (számítógépes vezérlésű megmunkáló gépek illetve a szállítmányozási logisztika szakon), majd a fejlesztési követelmények szellemében a gépészeti és villamossági irányzatot egyesítő mechatronikai képzést is bevezettük. Az alaptantárgyak (magyar, szlovák, angol ill. német) mellett a szaktantárgyakat jól felszerelt laboratóriumokban, műhelyekben, szakirodában, számítástechnikai termekben oktatjuk. Az egyetemi és főiskolai továbtanulás számára diákjaink jó alapokat kapnak, sokan élnek is vele. Az egész napos nyitott könyvtár olvasótermében internetes hozzáférés, szépirodalom és szakkönyvtár is várja az érdeklődőket. A sport terén szintén kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk, mind az egyéni mind a csapatjátákokban. A tanulmányi versenyeken rendszeresen bejutnak diákjaink az élmezőnybe, s a díjak és oklevelek számára újabb teret kell biztosítanunk. Az iskolai rendezvények a szórakozás és kikapcsolódás mellett pedagógiai értékűek, és az egyéni kreativitásnak is helyet adnak, mint például az elsősök avatása, az iparista napok, olvasómaraton, focimaraton, képzőművészeti kiállítások, szép magyar beszéd, vers- és prózamondó verseny, rendszeres színházlátogatások, tanulmányi kirándulások.

A kassai ipari (e-könyv)

Szaszák György

Mindig is kíváncsi voltam, hogy a Kárpát-medence legrégebbi magyar ipariskolájának – mely a köznyelvben nemes egyszerűséggel kassai ipariként vált híressé – vajon mi lehet a titka. Most, hogy a Szakkay József Szakközépiskola igazgatónőjének felkérésére módomban állt felkeresni az alma mater egykori növendékei közül jó néhányat, megtudhattam tőlük, hogy miért is tekintik élesztő tégelyüknek ezt a nagy múltú oktatási intézményt.

A kassai ipari (e-könyv) 2. kiadás

Szaszák György

E könyv tíz éve jelent meg először nyomtatásban. Lapjain egykori diákok idézik fel a múltat, emlékeznek iparista diákéveikre, arra a szellemiségre, amely meghatározó volt sorsuk, emberi és szakmai fejlődésük szempontjából egyaránt. Az iskola fennállásának 150. évfordulóján, a Rákóczi Szövetség jóvoltából és támogatásával szeretnénk újra eljuttatni a kiadványt az érdeklődőkhöz. A nyilatkozók közül néhányan: Boda Pál, Gyüre Lajos, Kolár Péter, Kováts Miklós, Pintér Róbert, Kulcsár Ferenc sajnos már nincsenek közöttünk, így a jubileum alkalmából szavaikat felidézve őrizzük emléküket.

Kedves Olvasó! Fogadja szertettel a könyvet, amely tisztelgés és főhajtás a nagy múltú, patinás, örökifjú IPARISKOLA és a mindenkori IPARISTÁK előtt!

Több évtizedes kapcsolat fűz a jászberényi és szolnoki testvériskolákhoz, melyekkel szakmai tapasztalatcseréket és diákcseréket is megvalósítunk. „Látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk, hallanunk egymást, hogy hallhatók!” – ez a költői jelmondat itt a valóságot tükrözi. Mind a tanárok, mind pedig a diákok hasznos élményekkel gazdagodnak ezek során. Fontos, hogy a mi diákjaink és tanáraink is világot lássanak, megismerjenek egy hasonló iskolát más körülmények közt, s a barátságok később szakmai kapcsolattá érlelődhetnek. Tudunk egymásról, és értjük is egymást: gondokban és örömökben egyaránt. Így tudjuk igazán felismerni és megbecsülni helyünket a világban.

Kassa egyébként csodás, nagy múltú város. Róbert Károly óta központi szerepe van az egész térségben, melyben újra határok nélkül közlekedhetünk. A Szent Erzsébet-dómból bármerre nézünk, a történelem és a magyar irodalom és színjátszás emlékeivel találkozunk. Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, Balassi, Tinódi, Bornemissza, Bocskai, Bethlen Gábor, Rákóczi, Kazinczy és Batsányi, Déryné és Egressy valamint Márai Sándor életrajzából kitörölhetetlen ez a város. Amint másfél évszázad óta az Ipari is meghatározó jellegzetessége lett a Hernád gyöngyszemének, ezért itt tanulni, iparistának lenni azt is jelenti, hogy folytatunk egy hagyományt, őrzünk egy küldetést, s ez nem csupán kötelesség, hanem becsület dolga is.

Az iskola igazgatói 1872-től napjainkig

Szakkay József

Tetmayer Károly

Hinsenkamp Bernát

Dömötör Pál

Balassa János

Mayer Václav

Klotz Maximilián

Benda Anton

Krajčovič Juraj

Koch Vilmos

Körtvélyessi Dezső

1872-1886

1905-1912

1886-1905

1914-1919

1920-1923

1912-1914

1919-1920

1923-1938

1938

1939

1940-1941

Schmidt József

Bajúz Ferenc

Cservenka József

Čudáky Antal

Schulz György

Boda Pál

Nógell Tibor

Albert Sándor

Bárány János

Pulen Lajos

Matej Éva

1942-1944

1945-1952

1952-1954

1954-1958

1958-1972

1972-1983

1983-1990

1990-1997

1997-2003

2003-2008

2008-

Az iskola története 1872-től kronológiailag napjainkig

1872
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium augusztus 20-án engedélyezte a Kassán felállítandó 3 éves “gépészeti felsőbb ipartanoda” megnyitását.

Az iskola Szakkay József, kassai reáliskolai tanár magánintézeteként október 9-én kezdte meg működését, a műhelyoktatás kezdetben egy kassai gépgyárban zajlott
1872
1874
A saját műhelyek kiépítése.
1874
1876
Január 1-jén megtörtént az iskola államosítása
1876
1885
Január 1-jén a földművelési, ipari és kereskedelmi minisztérium veszi át az iskolát.

Tavasz elején bontani kezdik a régi épületet, májusban megkezdődik az építkezés és novemberre elkészül az új épület
1885
1886
Szakkay József halála után az iskola élére Tetmayer Károly kerül, az ő igazgatása alatt jelentős iskolareformok mennek végbe, bővülnek a műhelyek és tanfolyamok indulnak
1886
1902
Az átépített iskola.
1902
1905
Hinsenkamp Bernát lép a nyugalomba vonuló Tetmayer Károly helyére, akit később Hinsenkamp Dömötör Pál követ az igazgatói poszton
1905
1911
Megkezdődik az osztályok párhuzamosítása.
1911
1914
Az iskola vezetését Balassa János veszi át, aki a háborús évek alatt is igyekszik az oktatás színvonalát fenntartani, annak ellenére, hogy a műhelyeket a hadsereg javára kell fordítani
1914
1919
A saját műhelyek kiépítése. Václav Mayer kerül az intézmény élére, akinek a feladata a szlovák nyelvű oktatás megszervezése.
1919
1920
Megindul a magyar nyelvű oktatás is, az első évfolyamban már új, négyéves tanterv alapján.

Václav Mayert a kladnói ipariskola igazgatója, Maximilian Klotz okl. mérnök váltja fel, őt közel két és fél éves működés után Antonín Benda mérnök követi.
1920
1923
Sor kerül az első érettségi vizsgára mind a magyar, mind a szlovák szakosztályban
1923
1938
A válságos hónapokban Juraj Krajčovič vezeti az intézetet.

Az iskola kettévált, a szlovák szakosztály az iskola felszerelésének egy részével Rózsahegyre, majd Besztercebányára költözött
1938
1939
Folytatódik a szlovák nyelvű oktatás is.
1939
1942
Megnyílik az első villamosipari osztály.
1942
1945
A magyar fiatalok előtt bezárulnak az iskola kapui.
1945
1950
Újra nyílik magyar osztály.
1950
1952
Az iskola szervezetileg önállósul, igazgatója Cservenka József lett.
1952
1954
Az iskola élén februártól Ing. Bajúz Ferenc, majd szeptembertől Ing. Čudáky András áll.

Elkezdi működését az esti tagozat.
1954
1957
Esti tagozat nyílik vidéken is: Szepsiben, Tornán, Pelsőcön, Nagyidán, Királyhelmecen, Nagykaposon.
1957
1958
A fájó döntés: a Zsdanov (Grešák) utcai épületet a gyorsan fejlődő építészeti ipariskolának kell átadni, az iskola a Komenský utcai épületbe költözik, így elszakad egymástól az elméleti oktatás és a gyakorlat, az iskola igazgatója Ing. Schulz György lett, aki 1972-ig áll az iskola élén.
1958
1967
Az iskola visszaköltözik a Zsdanov (Grešák) utcai épületbe, majd elkezdik az iskola bővítését: egy további emelet építését.
1967
1969
Átalakítják a nagytermet, amely otthont ad a Magyar Területi Színház Thália Színpadának is.
1969
1973
Az iskola áttér a szaktantermi oktatásra.
1973
1978
Megkezdődik a tornaterem építése, amit 1980-ban vehetnek birtokba a diákok.
1978
1993
A holland kormány pályázatának köszönhetően megkezdődik a felesőfokú műszaki képzés.
1993
1994
A megváltozott igényekre való válaszként megnyílik a Kereskedelmi Akadémia.
1994
2002
Megnyílik az iskolamúzeum.
2002
2006
Megnyílik a mechatronika szak.
2006
2008
Az ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer bevezetése.
2008
2009
európai pályázatok elindítása
2009
2010. szeptember 1.
megnyílik a műszaki líceum szak
2010. szeptember 1.
2010
Erasmus pályázatok elindítása - diákok külföldi gyakorlatai
2010
2012. május 7.
Kassa Város Díja - a város főpolgármesterétől kapott megbecsülés
2012. május 7.
2012
Az 1998 – ban végzett 4.B osztály diákjai és osztályfőnökük Válent Katalin zászlóval ajándékozták meg iskolánkat az alma mater fennállásának 140. évfordulója alkalmából.
2012
2016. március 13.
Esterházy János Emlékérem - a Rákóczi Szövetség elismerése iskolánk felvidéki magyar oktatásügyben betöltött szerepéért
2016. március 13.
2016. szeptember 17.
Magyar Örökség Díj - a Magyar Állam nyújtotta hatalmas jelentőségű erkölcsi elismerés
2016. szeptember 17.
2019-2021
az iskola és kollégium felújítása - 2,3 mil. EUR
2022. szeptember 30.
Szlovák Köztársaság Arany Emlékérme - a Szlovák Köztársaság Nemzeti Kisebbségekért felelős kormánybiztosától kapott megbecsülés az iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából.
2022. szeptember 30.