Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Januártól változik a szállás díja a kollégiumban!

A szállásdíj januártól középiskolás diák részére egy hónapra 65€

Tisztelt szülők!

A kollégiumi szállásdíj összegének emelése nem az igazgató személyétől függ, nem ő határozza meg. A Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskolának és a kollégiumának a fenntartója (zriaďovateľ) Kassa Megye Önkormányzata (Košický samosprávny kraj), aki felszólította és kötelezte az iskola és a kollégium intézményvezetőjét a 2023/6-os számú általánosan kötelező érvényű rendelete alapján (6/2023 všeobencé záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 08. decembra 2023 – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnúúhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov) a kollégium szállásdíjának azonnali emelésére. A rendelet alapján a Kassa megyéhez tartozó összes kollégium szállásdíja jelentősen megemelkedik 2024. január elsejétől. Az igazgatók számára tartott megyei gyűlésen (2023. december 13-án) a kollégiumunk számára a duplaárat (vagyis hónaponkénti 80 eurót) határozott meg Kassa Megye Önkormányzatának Iskolaügyi Osztálya (arra is hivatkozva, hogy az egyedüli belsőleg felújított középiskolai kollégium vagyunk a megyében). A rendelet enged egy nagyon kis mozgásteret a minimum és maximum meghatározható szállásdíj összege között, ezért is állapítottunk meg a meghatározott 80 euró helyett 65 eurót (amivel még kb. gazdaságilag működőképes a diákotthon, a megye szerint nem!) minden akaratunkkal segítve egy 80 eurótól lehetőleg kisebb összeg befizetésében, elkerülve a megye által előírt 100%-os emelést, de Kassa Megye Önkormányzatához tartozó Iskolaügyi Osztály kollégiumokért felelős referense (Ing. Katarína Franková) így is nagyon nyomatékosan figyelmeztette az iskola és kollégium vezetőségét, hogy folyamatosan figyelemmel fogják kísérni, hogy a megemelt összeg elegendő-e a kollégium gazdasági működéséhez!  Az összeg növekedése miatt természetesen lehetőség nyílik a 65 euró hónaponkénti térítéséhez, tehát nem lesz szükség egyszerre két hónapnyi szállásdíj összegét befizetni.

Zárszóként még egyszer szeretnénk nyomatékosan felhívni a szíves figyelmüket, hogy a szállásdíj összegének meghatározásában nem az igazgató, nem a vezetőség, nem a tanári kar és nevelőtestület dönt, hanem egyedül a FENNTARTÓ, ami a Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és a hozzátartozó kollégium (Jedlíkova 11) esetében KASSA MEGYE ÖNKORMÁGYAZATA (KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)!

A 6/2023 általános kötelező rendelet letölthető a KSK oldaláról:

https://web.vucke.sk/files/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn-c-6-2023/vzn_6_2023.pdf

Ha tetszett Önnek ez a bejegyzés, itt megoszthatja ismerőseivel.