Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

VETWork – Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással

Háttér, kontextus

Nem mondhatjuk, hogy nincsenek lelkes pedagógusok, hogy a tanárok ma kevésbé lennének elhivatottak, mint régen. Saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy az országban, a szakképzésben mennyi az új módszerek tanulására, szakmai tovább-fejlődésre kész pedagógus, aki örömmel és lelkesen vesz részt új digitális eszközöket, módszereket kínáló képzésekben.
Miért van mégis az, hogy ha a visszajelzések alapján kifejezetten eredményesnek mondott digitális módszertani képzést követően egy év múlva rákérdezünk, hogy hány pedagógusnak sikerült napi szinten beépítenie a módszert a munkájába, azzal szembesülünk, hogy jó, ha ez az arány a résztvevők 10-15%-a?


Miért?
Az eszközellátottság, internet elérés, okostelefonnal való lefedettség az elmúlt évtizedben jelentősen javult.

Többféle baj van, és ezek közül nem a tanárok és gyerekek túlterheltsége a legnagyobb. Az utóbbi évek kutatásai arra a következtetésre jutnak, hogy a probléma sokkal bonyolultabb annál, mintsem egy technikai eszköz, legyen az a legkorszerűbb digitális technológia terméke, bármit is egycsapásra meg tudna oldani. Az a pedagógus, aki egy sikeres képzés után visszamegy a tantestületbe, felvértezve olyan digitális módszertárral, aminek a használhatóságáról meggyőződött, legtöbbször légüres térben találja magát.

 

Problémák

 • Képzést követő hatékonyság, beépülés mérés hiánya
  A pedagógustovábbképzési kínálat gazdag, de az iskolák és a pedagógusok részéről ez legtöbbször „legyünk túl rajta, legyen meg a kredit” címszóval zajlik, és nincs szervezett visszajelzés a hasznosulásról, beépülésről.
 • A digitális kihívások és a pedagógusok átlagéletkora közötti feszültség
  A képzési kínálatban gyakori az online képzés, ami a rugalmas időbeosztás folytán előnyös is. Azonban a pedagógusok átlagéletkorát tekintve fontos lenne, hogy valaki „fizikailag” megmutassa nekik, hogy hogyan kell a digitális eszközöket használni.
 • Elszigetelt úttörők – lassú változás
  Azok a pedagógusok, akik nyitottak a változásokra, gyakran elszigeteltek. A változásokat lelassítja a pedagógusok tantestületen belüli együttműködésének, tudásmegosztási készségének hiánya.
 • A digitális kultúra beágyazódására irányuló, intézményi szintű törekvések hiánya
  Ezek közül csak egyet említünk: egymás óráinak látogatása, értékelése, visszajelzések begyűjtése nem jellemző gyakorlat az intézményekben.

Hosszútávú célok

A tervezett projekt célja egy új képzési, beavatkozási modell kidolgozása, amely szorosan kapcsolódik a szakképzés területén megfogalmazott szektorspecifikus prioritásokhoz:

 • Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakmai vonzerejének növelése;
 • A Digitális oktatási cselekvési tervben és a DigComp 2.1-ben foglaltaknak megfelelően, az innovatív megközelítések és digitális technológiák felhasználásának támogatása az oktatásban és a tanulásban, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az innováció átfogó megközelítésének támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára való felhasználása.


A projekt célja a hagyományos digitális módszertani pedagógustovábbképzési program szélesebb kontextusba ágyazása, testreszabott, iskolában zajló kontakt képzés megszervezésével, összekapcsolva az intézményi szintű digitális kompetenciát és minőségkultúrát erősítő szervezetfejlesztési komponensekkel.

 

Projekt célok

 • Intézményi szintű beavatkozás az iskola vezetőinek és pedagógusainak szoros együttműködésére építve.
 • Szervezeti és egyéni szintű fejlesztési és képzési szükségletek meghatározás a SELFIE és a DigCompEdu önértékelési eszközeivel.
 • A felmérések eredményéhez illeszkedő online képzési kínálat implementálása a „Digitális Étlap” platformon, és online pedagógusképzés a hiányzó DigComp 2.1 és a DigCompEdu szerinti kompetenciák fejlesztéséhez.
 • Az iskolák támogatása saját digitális pedagógiai stratégiájuk és az egyéni igényekhez igazított akcióterv kidolgozásában.
 • Az akcióterv megvalósítása, gyakorlatorientált, egyéni igényekhez igazított, a pedagógusok saját „digitális óra” kísérletével záruló helyszíni, jelenléti képzés (workshopok) facilitálása a partneriskolákban.
 • Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell kidolgozása a tapasztalatok alapján, amit egyéb oktatási intézmények is könnyen alkalmazhatnak intézményi szintű változások hatékony kezelésének és oktatási gyakorlatuk folyamatos fejlesztésének eszközeként.

Célcsoport

Szakképzésben dolgozó pedagógusok, intézményvezetők

Eredmények

A projekt során az alábbi öt szellemi termék keletkezik:

 1. Eszköztár a Digitális Pedagógiai Stratégia kialakításához a szakképző iskolákban
 2.  Digitális étlap – online képzési felület szakképzésben dolgozó tanároknak mikro tananyagokkal, a DigCompEdu keretrendszerben meghatározott kompetenciákhoz igazodva
 3. Digitális tananyagfejlesztés a partner szakképző intézményekben tartott workshopokon
 4. Esettanulmányok IKT alapú kreatív osztálytermi munkára alapozva
 5. Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell – a tapasztalatok, kifejlesztett eszközök és tesztelt folyamatok összegyűjtése egy e-könyvben, további oktatási intézmények számára

Projektadatok

Név: Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással
Rövidítés: VETWork
Projektazonosító: 2020-1-HU01-KA202-078760
Program: Erasmus+ KA2, Stratégiai partnerség
Célcsoport: szakképzésben dolgozó oktatók, intézményvezetők
Kedvezményezettek: szakképzésben tanuló diákok
Résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia
Időtartam: 2020. szeptember 1. – 2023. május 31.
Kapcsolat: PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Partnerek

Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Koordinátor, Magyarország)

Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (Magyarország)

University of Primorska Faculty of Management (Szlovénia)

Biotechnical Educational Centre Ljubljana (Szlovénia)

Országos Magyar Továbbképző Központ (Románia)

Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Románia)

Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola (Szlovákia)
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola (Magyarország)
SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium (Magyarország)

 

Kapcsolat

Projekt koordinátor: Prompt-H Ltd.
Projektmenedzser: Téringer Anita
E-mail: 
anita.teringer@prompt.hu

Cím: 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28.

Ha tetszett Önnek ez a bejegyzés, itt megoszthatja ismerőseivel.