Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

2020

Vállalkozói képességek fejlesztése nemzetközi partnerségben

Iskolánk részt vesz egy olyan nemzetközi partneri együttműködésben, amelyben az iskolák diákjai modellezik egy vállalkozás létrehozását. A projektben iskolánkon kívül egy nagyváradi, egy szolnoki és egy kassai (ki kell törölni a megfelelőt) technikum vesz részt. A pályázatot a budapesti székhelyű Expanzió Kft. nyerte el a magyarországi Erasmus+ pályázatokat kezelő Tempus Közalapítványnál. A három iskola 3-3 […]

Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ

Názov projektu: Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ Kód projektu v ITMS2014+: 312011AA21 Miesto realizácie projektu: Košický kraj Výzva – kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Operačný program: Ľudské zdroje Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os:  Vzdelávanie Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémovvzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a […]